Regulamin określa zasady sprzedaży produktów będących w ofercie sklepu GRA-FIKA.COM
 należącego do firmy GRA-FIKA z siedzibą w Łodzi przy Piotrkowskiej 107, numer REGON367323434, numer NIP 6711073918.


Firma GRA-FIKA wymieniana będzie w REGULAMINIE jako „Sprzedawca”. „Klientem” nazywamy osobę prywatną bądź firmę, która składa zamówienie w sklepie internetowym GRA-FIKA.


INFORMACJE OGÓLNE:1. Sprzedaż odbywa się poprzez internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy
 klientem (Klient), a sklepem internetowym GRA-FIKA (Sprzedawca).

2. Sprzedawca nie posiada w siedzibie firmy gotowych produktów oraz nie prowadzi tam sprzedaży.3. Każda osoba składająca zamówienie i dokonująca zakupu w sklepie internetowym GRA-FIKA
 zobowiązana jest do zapoznania się z REGULAMINEM wraz z jego akceptacją. Brak znajomości 
REGULAMINU nie zwalnia Klienta od obowiązujących zasad zakupów w sklepie GRA-FIKA. 
Klient potwierdza znajomość REGULAMINU oraz jego akceptację w czasie procesu zamawiania.4. Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych podczas wypełniania formularza.5. Klient zgadza się na wykorzystanie podanych danych w celu realizacji zamówienia.6. Wszystkie produkty w ofercie sklepu GRA-FIKA posiadają opis oraz zdjęcia. Ewentualne różnice 
jakie mogą wystąpić w wyglądzie oryginalnego produktu a zamieszczonymi zdjęciami wynikają 
wyłącznie z ograniczeń technicznych, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 


ZAMÓWIENIA:1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.2. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia, umieszczony na
 stronie sklepu GRA-FIKA.3. W sytuacji kiedy Klient podał niepełne dane, sklep GRA-FIKA skontaktuje się z Klientem
 w celu uzupełnienia danych. W przypadku, gdy kontakt okaże się niemożliwy z powodu 
nieprawdziwych danych wpisanych w formularzu, transakcja zostanie anulowana.4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie 
zamówienia. Tym samym zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży wiążąca obie strony transakcji.5. Sprzedaż towarów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetu.6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
 W innym przypadku przedstawiciel sklepu GRA-FIKA skontaktuje się z Klientem, który zostanie 
poproszony o decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie 
czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).7. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia ich złożenia będą 
uznane za nieaktualne i nie będą realizowane.


PŁATNOŚĆ:1. Płatność za zamówiony towar można dokonać przelewem bankowym na konto
 sklepu GRA-FIKA, numer: 27 1140 2004 0000 3402 7688 6278 mBank S.A. lub poprzez operatora płatności internetowych PayU (w tym płatności kartami Visa i Mastercard).2. Ceny towarów wyrażone są w polskich złotych i w Euro.3. Do każdej transakcji wystawiany jest dowód zakupu.4. Dla firm lub instytucji sklep GRA-FIKA wystawia rachunki.


DOSTAWA:1. Towar dostarczamy w ciągu 5 dni roboczych (w Poslce), 10 dni roboczych (w Europie), 12 dni roboczych (poza Europą) od momentu zaksięgowania wpłaty, 
przy czym nie są uwzględniane dni wolne od pracy ani święta.2. Sprzedawca zastrzega sobie, że termin dostawy może się wydłużyć z przyczyn od 
sprzedającego niezależnych, o czym Klient zostanie natychmiast powiadomiony.3. Towar jest dostarczony pod wskazany adres przez Pocztę Polską.4. Przesyłki pocztowe nadawane są codziennie do godziny 15:00, więc zamówienia zrealizowane 
po tej godzinie wysyłane są następnego dnia roboczego. 

5. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.6. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez sklep, Klient zostanie obciążony
 kosztami za zwrot niedoręczonej przesyłki oraz ponownego jej wysłania.


REKLAMACJE I ZWROTY:1. Produkty oferowane w sklepie GRA-FIKA są fabrycznie nowe.2. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia 
mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie
 w obecności osoby dostarczającej produkt.3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad, listem poleconym na adres: „GRA-FIKA Hanna Jasińska, ul. Piotrkowska 107,
 90-425 Łódź”, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sprzedawca wyśle do 
Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe,
 zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat
 odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.6. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru
 lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania i użytkowania 
zakupionych produktów przez Klienta, niezgodnych z ich przeznaczeniem i/lub zamieszczoną instrukcją
 użytkowania czy montażu.

8. Klient ma prawo do zwrotu towaru i odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni i obowiązek odesłania pełnowartościowego towaru na własny koszt na adres: „GRA-FIKA Katarzyna Jasińska, ul. Piotrkowska 107, 90-425 Łódź”, z dopiskiem: „Zwrot” w ciągu kolejnych 14 dni.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych 
osobowych w celu realizacji zamówienia oraz celach ewentualnych reklamacji. Dane te nie są przetwarzane 
ani wykorzystywane w żadnym innym celu i są chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego 
nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). 


WAŻNE:1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptację postanowień niniejszego REGULAMINU.2. Klient przyjmuje do wiadomości, że kolory produktów przedstawione w serwisie mogą nieznacznie różnić się
 od ich rzeczywistego wyglądu. Wynika to z różnic w oddawaniu kolorów przez monitory komputerowe.
 Rożnice te nie będą podstawą do reklamacji.3. Klient jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówiony towar. Klient ma prawo odmówić odbioru 
zamówionego towaru oraz domagać się zwrotu pieniędzy jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru
 uszkodzenia lub zniszczenia zamówionego towaru.4. Wszystkie opisy oraz zdjecia i znaki firmowe zamieszczone na stronie GRA-FIKA.COM należą do ich właścicieli,
 są chronione prawami autorskimi i zostały użyte tylko w celach informacyjnych. Kopiowanie, przetwarzanie
 i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody jest zabronione. Jakiekolwiek nieautoryzowane ich wykorzystanie może 
być naruszeniem prawa autorskiego, ochrony znaków towarowych oraz innych praw własności. 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian REGULAMINU. Zamówienia złożone przed datą zmian będą 
realizowane na podstawie zasad z dnia potwierdzenia zamówienia.